Voorbeeld cases
De medewerkers van InfoRatio hebben een jarenlange ervaring met Management Informatie opgebouwd. Uiteindelijk hebben deze ervaringen geleid tot de InfoRatio aanpak die goed en efficiŽnt werkt. Enkele van onze laatste projectervaringen die tot deze aanpak geleid hebben zijn:
  • Een grote distributeur van auto's zocht naar betere sturing van de eigen organisatie, de holding en het dealernetwerk dmv management informatie. Daartoe is een incrementeel uitbreidbaar Data Warehouse gemaakt voor het genereren van deze informatie. De informatie bestaat uit Marketing Informatie (Klanten, prospects etc.) en Management informatie voor aansturing van het bedrijf. Het resultaat is management informatie om de hele organisatie te sturen. En de bijbehorende processen en verantwoordelijkheden. Het dealernetwerk wordt gestuurd aan de hand van Kritische Prestatie Indicatoren die de basis vormen voor de financiŽle afspraken met het dealernetwerk.
  • Reorganisatie Management Informatie voor een grote ISP. De rapportage het moederbedrijf kostte teveel mankracht, leed aan een hoge foutgevoeligheid en gaf slechts gering inzicht in nieuwe kansen en bedreigingen. Rapportage geautomatiseerd, producten en markt geanalyseerd voor bestaande en nieuwe producten en management geadviseerd in het verandertraject om effectiever informatie te gebruiken binnen de organisatie. Koppeling tussen billing- en CRM tools bewerkstelligd voor nieuwe client-supportproducten.
  • Product- en marktevaluatie voor aanbieder van data analyse software. Deze streefde naar een groter marktaandeel voor zijn hoogwaardige marketing- en merkanalyse producten. Daartoe onderzoek gedaan en advies gegeven over productcatalogus, verlaging van de kostprijs, verbeterde productuiting, optimalisatie van het verkoopproces en het uitwerken van een implementatieplan.
  • Een klant met verschillende landelijke dagbladen en weekbladen had behoefte aan meer gerichte marketing tav de klant/productcombinaties. Met als resultaat een ďKlant Kennis CentrumĒ die ondersteunend is aan de verschillende producten en de kennis van de klanten van de verschillende producten samen brengt om verschillende verkoop strategieŽn te ontwikkelen en te testen. Belangrijk daarbij is ook het voldoen aan de wet: ĒRegistratie persoonsgegevensĒ.
  • Zeer grote amusemements organisatie in Nederland wilde meer inzicht in klantenpotentieel en klantgedrag. Daartoe is een Business Intelligence programma bedacht en uitgewerkt waarmee gefaseerd de kennis over klanten zich zou uitbreiden.
  • Change management voor een overheidsorganisatie waar de verandering eruit bestond te gaan naar een meer regisserende rol i.p.v. uitvoerend. Dat betekende dat de rollen en verantwoordelijkheden van de mensen veranderde. Informatie speelde daarbij een cruciale rol. Het beheer van informatie is aangegrepen om de veranderende rollen en verantwoordelijkheden in te vullen. Het resultaat van het project is ingerichte processen, verantwoordelijkheden en afspraken voor het beheer van informatie op twee locaties. De volgende stap is om dit landelijk uit te rollen.