Onze aanpak
InfoRatio hanteert een 8 stappenaanpak. Elke fase kent een afronding met een meetbaar eindproduct en een GO/NO GO moment. Dit wordt opgeleverd volgens van tevoren vastgelegde resultaten, binnen een vaste tijd.

Het stappenplan is een adaptatie van Prince 2, DSDM en PMI projectmethodieken, om zo efficiënt en effectief mogelijk stuurinformatie te ontwikkelen en te verwezenlijken.

Stap 1. Kennismaking. Een grove inventarisatie van aanwezige en ontbrekende stuurinformatie en bronnen.
Stap 2. Uitgangspunten. Definiëren van belangrijkste meetgebieden of kritische succes factoren.
Stap 3. Bronanalyse. Inventarisatie van aanwezige kennis, gegevens op internet, databases, applicaties etc.
Stap 4. Prototype. Presenteren van een “proto-type”.
Stap 5. Detailanalyse. Inventarisatie van de bronnen. Aanwezige kennis, gegevens op internet, databases, applicaties etc.
Stap 6. Realisatie.  Maken van een continue stroom van rapportages
Stap 7. Analyse. Het combineren van gegevens uit de realisatie, aangevuld met “ad hoc” informatie. 
Stap 8. Presentatie.

Na stap 8 wordt de InfoRatio informatiegids opgeleverd. Deze bevat alle KPI's, rapportages, analyses en aanbevelingen.